Over De Zaanse School


De Zaanse School levert  advies en projectmanagement.  Eigenaar Han van Roozendaal beschikt over een enorme expertise in de wereld van binnenvaart, onderwijs, examinering en e-learning. Hij is nautisch dienstverlener die invulling geeft aan onderzoek of vorm kan geven aan projecten.

De zaanse school is geïnspireerd door het volgende gegeven: de Zaanstreek is wellicht het oudste industriegebied in de wereld. Hier vind je een hard werkend volk dat al vanaf de vroege middeleeuwen langs de rivier de Zaan een grootse bedrijvigheid aan de dag legde. Werd de uitvinding van de krukas,eind zestiende eeuw, in Amsterdam nog als een bedreiging voor de werkgelegenhied gezien, voor de Zaanstreek was het een uitdagiing. Daar leefden toen al mensen met innovatief vermogen, lef en visie en een no-nonsense mentaliteit. Alles met de Zaan als verbindende factor.  

En dit is 'De Zaanse School'.  Creatief,  Innovatief, verbindend en een  no-nonsens aanpak.

Han van Roozendaal

 ‘Ik geloof niet in middelmatigheid; als Nederlanders moeten we op elk moment proberen goede, eigenwijze en onderscheidende ideeën te ontwikkelen. Zo zijn we groot geworden als klein land, zo kent de wereld ons. Deze reputatie moeten we benutten, maar ook dagelijks bewijzen. Ik ben instaat om samen met u ideeën te ontwikkelen, te vertalen en boven de middelmatigheid uit te laten stijgen. Ik ben een inspirerende, enthousiaste professional denkend in kansen en mogelijkheden. Verbinden van partijen is al jarenlang de basis van het succes van de vele projecten die ik heb mogen begeleiden.

 

Han van Roozendaal

opdrachten

 • praktijkexamen rondvaartbootschipper

  rondvaartbranche | 02-02-2016

  In samenwerking met branche, ministerie en onderwijs ontwikkelen we een praktijkexamen rondvaartboot schipper.

   

  Lees meer

 • TAC entree

  BLN | 01-05-2015

  Uitgangspunten

  De thema-adviescommissie Entree ontwikkelt beleidsadviezen voor het bestuur SBB. De commissie hanteert daarbij de volgende uitgangspunten:

   • Het doel van de entreeopleiding is doorstromen naar niveau 2, als dat niet haalbaar is: goed voorbereiden op een baan.

   • De entreeopleiding is een beroepsgerichte opleiding, een groot deel van de studenten doorloopt de opleiding succesvol en stroomt door naar een niveau 2 opleiding of een baan. Voorkomen moet worden dat studenten van de entreeopleiding, ondanks hun kwetsbaarheid, worden geproblematiseerd.

   • Zowel onderwijsinstellingen als leerbedrijven moeten de mogelijkheid hebben om maatwerk en flexibiliteit te leveren aan de entreestudent opdat deze maximaal toegerust wordt voor de toekomst. De commissie is van mening dat belemmeringen, die maatwerk of flexibiliteit in de weg staan, weggenomen moeten worden.

   

 • european river cruise siminair and networking event

  | 27 may 2015

  De river cruise sector in Europa groeit de laatste jaren sterk. De afgelopen jaren zijn er veel nieuwe schepen gebouwd. En ook de komende jaren zullen er meer schepen aan de vloot worden toegevoegd.

  Deze nieuwe schepen zullen ook bemand moeten worden. Tijdens de 5de DONUBE TOURISM CONFERENCE werd duidelijk dat in de toekomst een groot tekort aan gekwalificeerd personeel zal ontstaan in deze sector.

  Daarom organiseerd DeZaanseSchool in samenwerking met BLN-koningklijke Schuttevear, 360-control en OKmaritime op 17 mei  een siminair en netwerk bijeenkomst over dit onderwerp.

  Voor meer informatie kunt u mailen naar:

  europeanrivercruise@dezaanseschool.nl

 • Onderwijs Visie ontwikkeling bln-Schuttevear

  BLN-Schuttevear | 01-01-2015

   

  Wij zijn BLN

   

  Wij zijn Binnenvaart Logistiek Nederland. Een ketenbrede brancheorganisatie ván en vóór de binnenvaart. We zetten ons in voor specifieke belangen van ondernemers én collectieve behoeften van de sector. We zijn er voor varende ondernemers, reders, bevrachters en operators (vertegenwoordiging van meer dan 50% van de sector). Vanuit onze visie 'verbinden vanuit diversiteit' bouwen we aan één sterke community waarin alle stakeholders samenwerken aan een duurzaam toekomstperspectief voor de binnenvaart. Samen zetten we de binnenvaart met hoofdletters op de kaart.

  BLN-Schuttevear is de grootste binnenvaart Branche organisatie en heeft onderwijs, als onderdeel van een duurzaam toekomstperspectief,  gekozen als een van de speerpunten. BLN  "maakt werk van Onderwijs"

  In 2014 heeft de Zaanse School BLN al mogen begeleiden in het eerste BLN onderwijs debat. Een moment waarin BLN jaarlijks in debat wil met de leden en de stakehoders in het onderwijs.

  De komende periode zal de Zaanse School het het visie ontwikkeltraject Onderwijs en Arbeidsmarkt van BLN-Schuttevear gaan begeleiden.

  Resultaat:  visie document  2015-2025.

  Aan de hand van het visie document zullen we per jaar een activiteiten agenda opstellen.

  Resultaat:  activiteiten  agenda  per jaar.

  Samen met de beleidsmedewerker Onderwijs wordt het visie document en de activiteiten agenda vertaald naar de ledengroepen en  betrokken gremia.

   

 • Varen in Amsterdam 2.1

  Rederij de Nederlanden | augustus 2014

  Rondvaren in Amsterdam is de grootste toeristische atractie in Nederland. Rederij de Nederlanden is een van de aanbieders. Rederij de Nederlanden vaart al jaren als een van de eerste  met electrisch aangedreven schepen. De Nederlanden is gespecialiseerd in het varen met bedrijven, vriendengroepen en families. Het varen door de grachten is al een Feestje. Met rederij de Nederlanden wordt het een FEEST.

  In opdracht van rederij de Nederlanden heeft de Zaanse School een analyse gemaakt van de nota "varen in Amsterdam 2.1" De watervisie -fase1- vormt het beleidskader voor de lange termijn (2040) en samen met de nota Varen in Amsterdam 2.1,  die na consultatie van alle betrokken partijen tot stand is gekomen,  beoogd de gemeente Amsterdam te komen tot een aanpak waarin kwaliteit, veiligheid, duurzaamheid en beperking van overlast de kern zijn.
  De zaanse school heeft aan de hand van deze gegevens een advies inclusief plan van aanpak opgesteld.

   

 • OWEN

  KENTEQ | 01-01-2008 tot 01-05-2008

  De Zaanse school heeft in opdracht van KENTEQ de implementaie van de st OWEN binnen de organisatie begeleid.

  OWEN (Ontwikkelen Web Examens Nederland) ontwikkelde in samenwerking met 36 ROC's beoordelingsinstrumenten voor het MBO. Gestart als ontwikkelaar voor de installatie opleidingen werden al snel voor verschillende opleidingen examens ontwikkeld.

  De Zaanse School heeft met succes de producten ingepast in de structuur van KENTEQ met behoud van de service die de klanten van OWEN gewend waren.

  De door OWEN ontwikkelde examenmix werd later de standaard voor KENTEQ.

 • varenopdezaan

  dezaanseschool | 05-05-2008

  De zaanse school was in 2008 de initiatiefnemer van Varenopdezaan. De Zaanse School speelde in op de vraag van de gemeente om toeristisch vervoer over de Zaan te stimuleren.

  De Zaanse School heeft in samenwerking met de gemeente de veerdienst over de Zaan opgezet en de exploitatie daarvan bij varenopdezaan ondergebracht. Daarnaast heeft de Zaanse School in die tijd 4 elektrisch aangedreven sloepjes gekocht en ook die voor de exploitatie ondergebracht bij Varenopdezaan.

  De verhuur van de sloepen werd uiteindelijk vanaf de Zaanse schans gedaan. Een prachtige plek om kleine en grote tochten over de Zaan en de aanliggende wateren te maken.

  Toen duidelijk werd dat de Zaanse Schans uitbreiding naar 10 sloepen niet wenselijk achte heeft de Zaanse School zijn sloepen teruggetrokken.

  De groei was noodzakelijk om er een renderend bedrijf van te maken.

 • beleids advies

  BLN | 01-02-2016

   

  Koninklijke BLN schuttevaer is "de" branche organisatie in de binnenvaart.

  BLN maakt werk van onderwijs.

  Voor BLN houd ik me o.a. bezig met de ontwikkeling en invoering van de keuzedelen in het reguliere onderwijs. Daarnaast heb ik zitting in de sectorkamer van het SBB waar onderwerpen als examinering, doelmatigheid, beroepspraktijkvorming en natuurlijk Leven Lang Leren aan de orde komen.

  Verder ben ik betrokken bij de ontwikkeling van een ondernemersopleiding gericht op de binnenvaart op HBO niveau.

   

"

De Zaanstreek wordt al heel lang gekenmerkt door hard werken, creatief, innovatief, verbindend en no-nonsens aanpak. Ze vormen nu de kernwaarden voor 'De Zaanse School'.

"

Ervaring

 • Directeur De Zaanse School
  Januari 2007 – Heden
 • Directeur Varenopdezaan.nl
  Maart 2008 – 2014
 • Directeur Onderwijs Centrum Binnenvaart
  Mei 2008 – September 2014
 • Manager OWEN
  Januari 2002 – Januari 2008
 • Docent Techniek ROC Horizon College
  December 1994 – Oktober 2003
 • Eigenaar Vrouwenzandcharters
  September 1984 – September 1994

Contact

De Zaanse School

Hammerbystraat 118

1031KD Amsterdam
 
M +31 6 12 93 80 73